Re-integratie

Re-integratie Coaching

Een zin-volle weg naar een nieuwe job!

Het verlies van een baan kan ingrijpend zijn, zo heb je nog een idee van een toekomst vol zekerheid, en opeens kom je in een nieuwe situatie vol twijfel, onzekerheid en teleurstelling. Opeens vind je jezelf terug in een situatie waarin je moet zoeken naar een nieuwe baan.

Je komt in contact met instanties en regelgevingen met alle verplichtingen en stress van dien, en misschien voor het eerst sinds lange tijd moet je je weer oriënteren op de arbeidsmarkt, vacatures bekijken, solliciteren. Na verloop van tijd kom je misschien in contact met een re-integratiecoach of loopbaanbegeleider. Je CV wordt up to date gebracht, je talenten en skills geïnventariseerd, er wordt gekeken wat je nu eigenlijk wilt, een plan van aanpak wordt opgestart. 

Maar het verlies van een baan kan ook een soort rouwproces veroorzaken, en net zoals bij het verlies van een dierbare heeft dit rouwproces enige tijd nodig om te verwerkt te worden. Ontkenning, verdriet, boosheid, onzekerheid en vertwijfeling kunnen soms blijvende gevolgen hebben indien niet goed verwerkt.


Voor velen is dit een totaal nieuwe levenssituatie waardoor al snel een slachtofferrol wordt aangenomen. Boosheid en machteloosheid kunnen al snel leiden tot lusteloosheid of depressie, waardoor veel energie, motivatie en helderheid verloren gaan. Het wegvallen van de dagelijkse structuur geeft een gevoel van leegte en onmacht.

Tegelijkertijd zijn er een heleboel dingen ‘de bedoeling’ omdat je in een uitkeringssituatie bent beland, maar er wordt in onze ’toffe-jongens-cultuur’ helaas meestal geen rekening gehouden met het rouwproces, met alle gevolgen van dien. De desoriëntatie kan zo groot worden dat er geen dag van aanvaarding komt, geen incassering van het gebeurde, waardoor alle motivatie en energie worden opgeslurpt door een steeds groter wordende verwarring en depressie.